На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 11.02.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица  величине пм10 на мерном месту Градски Парк
2023-02-11 19:00:00 51.88 39.9