На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 11.02.2022.године у периоду 00:00 до 23:59 часова је евидентирано  пре корачење сатних концентрација сумпордиоксда

                                      Brez.   G.Park      Insti.     Krivelj   Slatina

2022-02-11 05:00:00 18.49 18.65 1442.62 19.89 9.82
2022-02-11 06:00:00 18.73 19.69 775.5 21.55 8.55
2022-02-11 07:00:00 18.65 52.1 297.58 32.2 9.87
2022-02-11 08:00:00 28.48 1220.18 323.55 53.33 32.09
2022-02-11 09:00:00 665.55 162.06 166.36 80.08 47.69
Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк
2022-02-11 08:00:00 95.12 74.02
2022-02-11 09:00:00 89.17 38.61
2022-02-11 20:00:00 54.32 29.82