На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 11.01.2022.године у периоду 00:00 до 23:59 часова је евидентирано  прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.на мерном месту Парк  у 12:00 и износило је  535.61  ug.m-3

Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.