На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.12.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2023-12-10 11:00:00    170.03
2023-12-10 12:00:00    128.2
2023-12-10 23:00:00    53.67

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2023-12-10 11:00:00    41.81
2023-12-10 12:00:00    38.35
2023-12-10 17:00:00    38.91
2023-12-10 22:00:00    30.37
2023-12-10 23:00:00    44.12