На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
 

ПМ 10

ПМ 2.5

2020-12-10 08:00:00

69.16

20.7

2020-12-10 09:00:00 64.38

22.77

2020-12-10 13:00:00

58.4 54.56
2020-12-10 14:00:00 68.69

59.36

2020-12-10 15:00:00 75.95

68.52

2020-12-10 16:00:00 74.78

68.54