На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.11.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима на територији града Бора.

Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица ПM10 и ПM2.5 на мерном месту Градски парк.

PM10 PM2,5
     2022-11-10    06:00:00 38.73 32.36
     2022-11-10   07:00:00 51.70 39.48
     2022-11-10   08:00:00 81.68 55,91
     2022-11-10    09:00:00 71.02 47.76
     2022-11-10   10:00:00 46.54 33.48
     2022-11-10   11:00:00 43.41 32,5
     2022-11-10   15:00:00 50.74 37,27
     2022-11-10   18:00:00 55.63 42,56