На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.11.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Током посматраног периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица обзиром да је приказивање измерених концентрација суспендованих честица успостављено од 20 часова,  на мерном месту  Г.Парк.