Поштовани, на основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.10.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2022-10-10 13:00:00 60.15
2022-10-10 14:00:00 81.16
2022-10-10 17:00:00 88.66

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано je прекорачење.

2022-10-10 08:00:00 35.79
2022-10-10 10:00:00 32.97