На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.10.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

10.10.2021  05.00 4.14 1.09 7.69 602.05
10.10.2021 20:00 4.34 8.6 8.37 523.06
10.10.2021 21:00 4.91 8.37 8.31 504.09

Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парk.