На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.09.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатне концентрације сумпордиоксида на следећим мм:

Градски парк

Кривељ Институт

Брезоник

2020-09-10

08:00:00

561.23 6.11 431.67

7.16

2020-09-10

09:00:00

376.56 20.05 158.55

892.77

2020-09-10

10:00:00

98.22 28.47 78.84

757.16

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк:

ПМ 10

ПМ 2.5
2020-09-10

08:00:00

94.22

39.95

2020-09-10

09:00:00

83.98

50.17