На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10 и пм 2,5  на мерном месту Градски Парk.
PM10 PM2,5
10.8.2021 01:00 69.58 15.26
10.8.2021 02:00 59.42 14.3
10.8.2021 04:00 54.42 13.26
10.8.2021 05:00 66.83 15.53
10.8.2021 07:00 64.81 19.4
10.8.2021 08:00 66.36 22.13
10.8.2021 09:00 62.23 16.98