На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк.
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст