На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.07.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на  

мм Г.парк који је износило:
 
2020-07-10 06:00:00   451.89  
2020-07-10 07:00:00   1252.73
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења суспендованих честица на мерном месту Градски парк. 

                           

 
  ПМ 10 ПМ2,5
020-07-10 06:00:00 107.29 31.44
2020-07-10 07:00:00 233.92 63.92
2020-07-10 08:00:00 87.26  
2020-07-10 09:00:00 51.7  
2020-07-10 10:00:00 59.77  
2020-07-10 11:00:00 100.1  
2020-07-10 12:00:00 90.4  
2020-07-10 13:00:00 110.07  
2020-07-10 14:00:00 121.75  
2020-07-10 15:00:00 49.44  
2020-07-10 16:00:00 57.97  
2020-07-10 17:00:00 78.82  
2020-07-10 18:00:00 59.19  
2020-07-10 19:00:00 60.62  
2020-07-10 20:00:00 120.7  
  
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст