На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан  10.05.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење
сатних концентрација сумпордиоксида

Брезоник Градски парк Институт Кривељ Слатина
5/10/2021 0:00 12.34 401.18 11.92 6.88 5.16
5/10/2021 3:00 14.82 366.05 111.63 8.35 3.38
5/10/2021 4:00 15.57 664.43 66.39 8.91 2.84
5/10/2021 5:00 15.4 1250.15 92.37 8.64 3.11
5/10/2021 6:00 17.42 507.23 649.87 9.06 3.39
Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација  суспендованих честица  на мерном  месту Градски Парк
ПМ 10 ПМ 2.5
5/10/2021 6:00 98.8 21.46
5/10/2021 7:00 53.65 15.23
5/10/2021 11:00 51.27 12.94
5/10/2021 14:00 53.33 15.79