На основу података са сајта Агенције  за заштиту животне средине на дан  10.04.2021. године у периоду 00:00h до 23:59  часова je евидентирано прекорачење  сатних концентрација  сумпордиоксида

  Градски парк
2021-04-10 08:00:00 1220.04

Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација  суспендованих честица  на мерном  месту Градски Парк

  ПМ 10 ПМ 2.5
2021-04-10 07:00:00 65.51  
2021-04-10 08:00:00 167.7 57
2021-04-10 09:00:00 69.93  
2021-04-10 18:00:00 63.85  
2021-04-10 20:00:00 124.21 35.61