На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.03.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксида.

Брезоник

Градски

Парк

Институт

Кривељ

2021-03-10

02:00:00

7.5 401.21 8.76 3.84

2021-03-10

03:00:00

7.93 398 8.5

3.54

2021-03-10

06:00:00

8.81 386.24 9.86

8.36

2021-03-10

09:00:00

21.86 358.92

7.1

2021-03-10

10:00:00

11.71 19.42 558.22

7.14

Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.