На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.02.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица  величине пм10 на мерном месту Градски Парк.

2023-02-10 09:00:00 *61.71* 29.28