На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.02.2022.године у периоду 00:00 до 23:59 часова је евидентирано  прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида на мм Парк у 9:00 и износило је 681.7 ug.m-3

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк

2022-02-10 09:00:00 63.05 49.62