На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
ПМ 10 ПМ 2.5
2021-02-10 16:00:00 80.14 25.17
2021-02-10 17:00:00 57.92 26.41
2021-02-10 18:00:00 72.09 26.95
2021-02-10 19:00:00 58.94 29.66