На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.01.2022.године у периоду 00:00 до 23:59 часова није евидентирано сатно прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.
2022-01-10 21:00:00 68.13 61.96