На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 10.01.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на м Градски Парк 391.54 ug.m-3.

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.