На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 09.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мерном месту Г.Парк од 360,62 ug.m-3.

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту Градски Парк.

2020-12-09 06:00:00 110.93 29.77
2020-12-09 07:00:00 137.15 22.69
2020-12-09 16:00:00 145.34 32.33