На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 09.11.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица обзиром да од  8.новембра  немамо на сајту Агенције приказ измерених концентрација суспендованих честица на м Г.Парк.