На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 09.11.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатнице концетрације сумпордиоксида на следећим мерним местима:

БрезоникГрадски паркИнститутКривељ
2020-11-09 00:00:0082.02 610.08165.6711.19
2020-11-09 01:00:00157.39520.2152.1912.13
2020-11-09 09:00:001304.28276.0676.47226.12
2020-11-09 18:00:0010.18639.188.3710.1

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.