На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 09.09.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк
                                             pm10 pm2,5
2022-09-09 09:00:00 60.07 25.6