На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 09.09.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатне концентрације сумпордиоксида на следећим мерним местима:

Кривељ Градски парк Институт Брезоник

2020-09-09 08:00:00

7.5

870.92 485.34

469.07

2020-09-09 09:00:00

15.85

891.45 208.73

660.08

2020-09-09 10:00:00

49.25 130.04 80.69

158.81

2020-09-09 11:00:00 55.15 371.89 98.79

74.11

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк:

2020-09-09

07:00:00

65.43 27.25

2020-09-09

08:00:00

220.22

169.92

2020-09-09

09:00:00

82.54

51.21

2020-09-09

11:00:00

52.07

22.47

2020-09-09

17:00:00

58.99

25.13