На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 09.08.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.