На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 09.08.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица  pm 10, на мерном месту Градски Парк.
2022-08-09 17:00:00 53.59 17.21