На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 09.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10 и пм 2,5  на мерном месту Градски Парk.
пм10 пм2,5
9.8.2021 07:00 80.81 23.41
9.8.2021 08:00 221.68 105.67
9.8.2021 09:00 84.14 23.25
9.8.2021 10:00 130.7 23.87
9.8.2021 11:00 61.83 11.46