На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 09.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мернoм месту Градски парк.

9.7.2021 00:00 5.48 752.11 3.99 2.31 6.77
9.7.2021 01:00 5.12 918.11 4.22 2.1 6.33
9.7.2021 02:00 3.88 1065.33 4.29 2.93 6.55
9.7.2021 03:00 4.26 2629.09 3.99 1.77 6.33
9.7.2021 22:00 662.25 30.94 2.99 6.7

 

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10 на мерном месту Градски Парk у 13:00 које је износило  56.98 ug.m-3