На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 09.06.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица pm10 на мерном месту Градски Парк.
                                              pm10      pm2,5
2022-06-09 12:00:00 54.87 13.84
2022-06-09 13:00:00 5.476 17.32
2022-06-09 14:00:00 54.24 15.02
2022-06-09 15:00:00 71.98 19.67
2022-06-09 16:00:00 86.05 21.45
2022-06-09 17:00:00 67.4 17.64
2022-06-09 18:00:00 90.7 17.91
2022-06-09 19:00:00 57.86 19.13