На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан
09.05.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано
прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида на мерним местима на теритоији Града Бора.

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација
суспендованих честица PM10 мерном месту Градски парк.

PM 2,5 није евидентирано прекорачење на мерном месту Градски парк.

9.5.2022 07:00 61.55
9.5.2022 08:00 74.44
9.5.2022 21:00 67.99