На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 09.04.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица
2023-04-09 02:00:00 103.46 38.33
2023-04-09 05:00:00 86.65 36.05
2023-04-09 16:00:00 84.46 77.89