На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 09.03.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида 16:00 – 645.02 ug.m-3

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

ПМ 10 ПМ 2.5
2021-03-09

12:00:00

52.6 31.67
2021-03-09

13:00:00

58.31 30.7
2021-03-09

14:00:00

72.15 35.9
2021-03-09

15:00:00

53.28 32.43
2021-03-09

16:00:00

58.84 34.2