На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан  09.02.2024. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Тoкoм истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честицa величине ПМ10.
2024-02-09 08:00:00 52.88 36.81