На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 09.02.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2023-02-09 05:00:00 62.29
2023-02-09 08:00:00 61.14
2023-02-09 09:00:00 59.4
2023-02-09 12:00:00 63.87
2023-02-09 16:00:00 67.36
2023-02-09 17:00:00 67.98

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2023-02-09 17:00:00 30.86