На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 09.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Од 12:00 се приказују  резултати мерења концентрација суспрендованих честица на мерном месту Градски парк и у горе наведеном периоду није било прекорачења концентрација.