На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 09.01.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.

  PM10 PM2.5
2023-01-09 00:00:00 94.98 67.21
2023-01-09 01:00:00 97.92 66.95
2023-01-09 02:00:00 163.59 97.89
2023-01-09 03:00:00 83.51 64.62
2023-01-09 04:00:00 59.45 54.69
2023-01-09 05:00:00 69.04 57.03
2023-01-09 06:00:00 60.99 39.31
2023-01-09 07:00:00 75.51 50.18
23-01-09 17:00:00 77.45 24.08
2023-01-09 19:00:00 55.25 19.38
2023-01-09 20:00:00 57.44 21.01