На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 08.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк.

ПМ 10

2020-12-08 01:00:00

92.31

2020-12-08 17:00:00

 

75.55