На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 08.11.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица до 12 сати на мерном месту Градски Парк. Од 11 сати  8.новембра  немамо на сајту Агенције приказ измерених концентрација суспендованих честица.