На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 08.10.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.
Током истог периода на мерном месту Градски Парк.jе евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
pm10 pm2,5
10/8/2022 8:00 55.04 35.19