На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 08.10.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту Градски Парk.
08.10.2021 12:00 54.48 37.99
08.10.2021 19:00 71.95 48.34
08.10.2021 20:00 68.74 45.23