На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 08.09.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима у граду.

Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица ПМ10 (ug.m-3)  на мерном месту Градски парк.

  PM10
2021-09-08      11:00:00 101.91
2021-09-08     12:00:00 99.54
2021-09-08      13:00:00 109.14
2021-09-08    14:00:00 110.94
2021-09-08      15:00:00 97.60
2021-09-08     16:00:00 91.95
2021-09-08      17:00:00 136.52
2021-09-08     18:00:00

 

60.12
2021-09-08      19:00:00 81.8