На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 08.09.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концентрације сумпордиоксида.
Tоком истог периода  нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк.