На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 08.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10  на мерном месту Градски Парk.
8.8.2021 07:00  88.54
8.8.2021 08:00 160.78