На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 08.06.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација  сумпордиоксида.
Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном
месту Градски Парк.