На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 08.05.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-05-08 07:00:00 105.86
2023-05-08 08:00:00 56.55

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано je прекорачење.
2023-05-08 07:00:00 42.95