На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 08.04.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица  величине ПМ10
2023-04-08 05:00:00 81.09 43.14
2023-04-08 06:00:00 112.58 51.34
2023-04-08 09:00:00 60.75   34.68
2023-04-08 16:00:00 52.76 32.11
2023-04-08 18:00:00 51.29 31.75
2023-04-08 21:00:00 119.68 43.86
2023-04-08 22:00:00 93.52 42.56
2023-04-08 23:00:00 53.74 37.81