На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 08.03.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк

  ПМ10 ПМ2,5
2021-03-08 07:00:00 87.27 51.08
2021-03-08 08:00:00 72.75 43.04
2021-03-08 19:00:00 53.75 38.9
2021-03-08 20:00:00 95.02 62.48