На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 08.02.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2023-02-08 13:00:00 53.07
2023-02-08 14:00:00 50.36
2023-02-08 15:00:00 54.39

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2023-02-08 21:00:00 33.73